Erikoispsykologikoulutukseen haku tammikuussa 2019

29.11.2018

Psykonet-yliopistoverkoston järjestämiin 3-vuotisiin opintoihin voi hakea ajalla 7.1. - 25.1.2019. Erikoispsykologikoulutus on psykologian maisterin tutkinnon pohjalta suoritettava ammatillisesti painotettu yliopistotasoinen erikoistumiskoulutus. Koulutus kehittää asiantuntijuutta ja ammattikäytäntöjä erikoisalan mukaisella psykologian sovellusalalla. Koulutuksen toteuttavat Psykonet-verkoston yliopistot. Erikoistumiskoulutuksella vahvistetaan työelämässä toimivien korkeakoulutettujen ammatillista kehittymistä ja erityiskompetensseja. Koulutukset ovat maksullisia, ja niiden hinta on 120 € / opintopiste, koulutuksen laajuus on 70 opintopistettä. Koulutukseen pääsyn ehtona on laillistetun psykologin kelpoisuus Suomessa ja useilla erikoisaloilla edellytetään lisäksi jo kertynyttä työkokemusta laillistettuna psykologina. Koulutus suoritetaan oman työn ohessa 3 vuoden aikana. Työ- ja organisaatiopsykologian opetuksesta vastaa Tampereen yliopisto. Lisätietoja antaa myös koordinaattori Tanja Sarlin, Turun yliopisto, p.0407679358, tanja.sarlin@utu.fi