Tapahtumat 2015

TOP-tapahtuma 2015

 

Näkökulmia työyhteisökonflikteihin ja konkreettisia työkaluja niiden ratkaisuun

 

Maailma muuttuu, mutta konfliktit tuntuvat pysyvän. Useimmat psykologit joutuvat niitä jossain uransa vaiheessa selvittelemään ja ne ovat kestoaiheita työnohjauksissa, sillä eväät ratkaisujen hakemiseen loppuvat helposti. Jos kaipaat uutta näkökulmaa ja käytännönläheisiä työkaluja konflikteihin ja niiden ratkaisemiseen on tämä tapahtuma sinulle. Seminaarissa raotetaan myös näkökulmaa johdon konflikteihin, jotka useimmiten käydään kulisseissa, mutta joilla on valtava vaikutus koko organisaation toimintaan.

 

Kokemuksiansa tulevat jakamaan kokeneet konsultit Kristiina Fromholz-Mäki sekä Ilona Rauhala, jotka ovat omalla työllään ja ammattitaidollaan ansainneet johdon luottamuksen ja päässeet ratkomaan tilanteita, joihin harvalla on pääsy.

 

 

Aika:             Tiistai 27.10.2015 klo 9.00–12.00

Paikka:         Annantalo, Annankatu 30, Helsinki

Järjestäjät:   Työ- ja Organisaatiopsykologit ry (TOP ry) http://www.topsykologit.fi/ ja

Suomen Psykologiliitto ry http://www.psyli.fi/

 

Ohjelma

 

8.30               Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09.00             Johdon konfliktit ja psykologin rooli näiden selvittelyssä – psykologi Ilona Rauhala, Palomacorento Oy

10.25             Tauko

10.35             Työyhteisön konfliktien ratkaiseminen yhdistäen työ-ja organisaatiopsykologista osaamista, coachingia ja  kognitiivisen psykoterapian Emotion Schema Therapy -lähestymistapaa, case-esimerkki - Kristiina Fromholtz-Mäki, organisaatiopsykologi, psykoterapeutti Authentic Leadership Consulting / osana Cresco-OPTEAM verkostoa  

 12.00            Tilaisuus päättyy

Kevään TOP-tapahtuma 20.5.2015 - kiitos osallistujille!

 

20.5.2015 TOP ry ja Suomen psykologiliitto järjestivät tapahtuman aiheella "digitaalisuus on tullut jäädäkseen myös psykologien työhön  - pysyvätkö psykologit perässä?"  Tapahtuman tavoitteena oli tuoda esille eri tapoja ja näkökulmia miten psykologin ammattissa on mahdollista haastata yhteen globaalisti ajankohtaisimmista haasteista - eli digitalisaatioon.


Puhujia tapahtumassa oli kolme. Juhani Konu Intearsearchiltä toi esille rekrytoinnissa oleellisia digitalisaationäkökulmia, Tanja Lappi Heltistä puhui työterveyshuollon näkökulmastasta sekä Jan-Henry Stenberg mielenterveyspalvelujen digatalisaatiosta. Kussakin puheenvuorosta kävi ilmi miten digitaalisten tai online-menetelmien käyttö on nykyajan palvelutarjonnassa kannattavampaa ellei jo pakollista. Koventuvassa kilpailussa ja kasvavassa taloudellisessa paineessa halutaan yhä parempia tuloksia niukemmilla resursseilla, ja mikä tärkeintä, entistä nopeammin. Tähän haasteeseen psykologitkin ovat tarttuneet ottamalla käyttöön uuden sukupolven digitaalisia menetelmiä työssään.


Juhanin puheenvuorossa käsiteltiin digitaalisen teknologian mahdollisuuksia sekä haasteita rektrytointiprosessissa, jossa painopiste oli erityisesti haastattelulla. Läpikäytyjä asioita olivat mm. mitä kannattaa ottaa huomioon videohaastatteluun valmistautuessa ja miten varautua haastatteluprosessin teknisiin haasteisiin. Enää haastateltavien tai haastattelijan  ei tarvitse varata aikaa matkustamiseen, vaan haastattelu voidaan hoitaa kätevästi puhelin tai videohaastattelulla. Tähän liittyy useita teknisiä (toimivuus ja viestinnän tulkittavuus) haasteita, joihin kannattaa olla varautunut ennen haastattelua. Juhanin puheenvuoron aikana sivuttiin myös digitaalisten rekrytointimenetelmien luotettavuutta ja käyttöön liittyviä luottamuksellisuusseikkoja.


Tanja Lappi puhui mahdollisuuksista työterveydenhuollossa. Hän painotti mm. että digitaalisuuden avulla ihmiset saadaan sitoutettua hoitoprosessiin paremmin. Esimerkiksi älypuhelimen avulla hoitoprosessiin liittyvä informaatio on hoidettavalle helpommin saatavilla. Puhelimen ja muiden vastaavien laitteiden avulla hoidettava voi kätevämmin seurata informaatiota olleellisesta terveyskäyttäytymisestään ja tämän takia todennäköisemmin myös noudattaa terveempiä elämäntapoja hoidon aikana. Työterveydessä on alettu hyödyntämään myös aktiivisuusranneketta ja muita välineitä, joilla hoidettavan käyttäytymisestä saadaan paremmin kerättyä tietoa, ja tämä tieto ollessaan näkyvillä hoidettavalle voi toimia keskeisenä motivaatiotekijänä hoitoon sitoutumiseen.


Jan-Henry Stenberg HUS:ista esitteli Mielenterveystalo projektia, jonka tavoitteena on parantaa mielenterveyspalvelujen saatavuutta niitä tarvitseville. Rajallisten resurssien seurauksena terveydenhuollon jonotusjärjestelmässä syntyneissä pullonkauloista hoitoa tarvitsevat usein pääsevät hoitoon joko liian myöhään oireiden jo kärjistyessä tai pahimmassa tapauksessa eivät ollenkaan. Mielenterveystalon keskeisimpia etuja on mahdollistaa, että myös jo lievemmin oirelevat saisivat oireitaan vastaavaa hoitoa ennen kuin oireilu kehittyy vakavaksi - sillä tässä vaiheessa hoito on huomattavasti hankalampaa ja kalliimpaa. Keskeisimpänä hoitotyökaluna tuotiin esille nettiterapia, jossa terapiaistunto hoidetaan etänä ja säästetään parhaimmassa tapauksessa satojen kilometrien matka paikan päälle.


Digitaalisella palvelutarjonnalla voidaan lisätä palvelujen saatavuutta ja toimitusnopeutta. Pavelujen käyttö etänä ja nopea tiedon välitys asiakkaalle ovat keskeisimpiä etuja, joita psykologit voivat saavuttaa ottamalla käyttöön digitaalisia menetelmiä. Kenties suurimpana riskinä voidaan pitää liikaa etääntymistä asiakkaasta, ja kysymys kuuluu voiko ihmiseen suhtautua samalla tavalla kasvotusten tai ruudun välityksellä, häntä koskaan oikeasti näkemättä? Toisaalta ruudun takaa tapaaminen on parempi kuin ei kontaktia ollenkaan, ja kyseessä on vain seuraava kehitysvaihe parempien psykologipalvelujen tuottamisessa.

Digitaalisuus on tullut jäädäkseen myös psykologien työhön  - pysyvätkö psykologit perässä?  

 

Palveluiden digitalisoituminen on kuuma aihe eri toimialoilla. Organisaatiot, jotka eivät vielä ole sähköistäneet palveluitaan, suunnittelevat  sitä parhaillaan. Sama koskee psykologien palveluita -  ne  ovat saaneet nettimuodon ja tarjonta on jo monipuolista.

 

Mitä nettipsykologia sitten on? Voiko se oikeasti toimia ja olla tuloksellista? Tilaisuudessamme toimitusjohtaja ja psykologi Juhani Konu Intersearch Oy:stä, psykologi Taina Lappi Heltistä ja projektijohtaja, erikoispsykologi Jan-Henry Stenberg HUS:sta aukaisevat  nettipsykologian saloja.

 

Tilaisuudessa kuulet mm.

  • Miten ehdokkaan rekrytointihaastattelu sujuu videoneuvottelulla
  • Miten työterveyttä tuetaan digitaalisesti
  • Mitä on nettiterapia ja miten se toimii

 

Aika:             20.5. 2015 klo 9.00–12.00

Paikka:         Annantalo, Annankatu 30, Helsinki

Järjestäjät:   Työ- ja Organisaatiopsykologit ry (TOP ry) http://www.topsykologit.fi/ ja

Suomen Psykologiliitto ry http://www.psyli.fi/

 

Ohjelma 20.5.2015

 

8.30               Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09.00             Tilaisuuden avaus –   Heli Rautjärvi, TOP ry

09.10             Rekrytointihaastattelut netissä –  toimitusjohtaja, psykologi Juhani Konu, Intersearch

09.50             Työterveyttä digitaalisesti – psykologi Tanja Lappi, Heltti

10.30             Tauko

10.45             Terapiaa netissä  - mistä on kysymys? – erikoispsykologi Jan-Henry Stenberg, HUS

11.45             Yhteenveto –  Heli Rautjärvi, TOP ry

12.00             Tilaisuus päättyy

Tervetuloa TOP ry:n jäseniltaan ja vuosikokoukseen 15.4.2015


Ajankohta: keskiviikko 15.4.2015 klo 17 – n. 20

Paikka: Annantalo, Annankatu 30, Helsinki

 

Valistunut kandidaatti arvioitavana


Järjestämme jäsenille alustus- ja keskustelutilaisuuden aiheesta ”Valistunut kandidaatti arvioitavana”. Psykologista henkilöarviointia tekevän psykologin toimintaympäristö on muuttunut ja monessa mielessä kapeutunut. Kandidaatit usein edellyttävät, että tapahtuma on oikeasti vuorovaikutteinen ja tasa-arvoinen, jotta edes suostuvat arvioitavaksi. Osa taas haluaa paljon ennakkotietoa tai on perehtynyt yksityiskohtiin, on harjoiteltu testejä paljonkin ja esitetään niistä tarkkoja kysymyksiä.

Taina Kuuskorpi on tehnyt väitöskirjan psykologisista testeistä ja kirjoittanut Juho Heikkisen kanssa kirjan Psykologiset testit ja testaukset – tosiasiat, uskomukset ja pelot. Hän alustaa keskusteluamme.
 

TOP ry:n vuosikokous


TOP ry:n vuosikokous järjestetään jäsenillan jälkeen noin klo 19.00 alkaen.

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Kokouksen osallistujien toteaminen
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Kokouksen työjärjestys
6. Tuloslaskelman ja taseen sisältävä tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 sekä tilintarkastajan lausunto
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille
8. Muut mahdolliset asiat
9. Kokouksen päättäminen