Työ- ja organisaatiopsykologit TOP ry - Tervetuloa!

European Association of Work and Organizational Psychology
Suomen psykologiliitto

Hallitus 2017

Juhani Konu, pj & talous: Juhanilla on 25 vuoden rekrytointikokemus ja hän toimii Intersearch Oy:n toimitusjohtajana. 

Maaret Punto, varapj & viestintävastaava: Maaret toimii Mehiläisen Työelämäpalveluissa laajalla otteella: hän tekee yksilötyötä, työyhteisötyötä ja kehittämistä. Ennen työterveyshuoltoon siirtymistä hän on työskennellyt henkilöstöhallinnossa, konsultoinnissa ja markkinoinnissa.

Heli Rautjärvi, tapahtumatiimi: Heli toimii työterveyspsykologina työterveyskenttää ravistavassa kasvuyrityksessä, Heltissä.

Sini Ojala, sihteeri, oppilasyhteistyö: Sini toimii Intersearch Oy:ssä rekrytointikonsulttina.

Annukka Tervo, jäsenasiat & tapahtumatiimi: Annukka toimii tiimivetäjänä, menetelmäkehittäjänä ja johtamisen kehittäjänä Mercuri Urvalilla

kuva tilaisuudesta Annantalon auditoriossa

16.5.2017 TOP ry järjesti tapahtuman aiheesta resilienssi työelämässä – mitä se on ja miten sitä tuetaan?

Ensin alusti Merja Munnukka-Dahlqvist aiheesta resilienssin vahvistaminen työyhteisössä. Kuinka tunnistat sen tarpeen, ja miten käytännön kehittämistyössä vahvistat resilienssiä yksilöissä, vuorovaikutuksessa, tiimeissä ja organisaatioissa. Merja Munnukka-Dahlqvist on sosiaalipsykologi, VTM, psykoterapeutti VET (kriisi- ja traumapsykoterapia), NLP Master ja EMDR fasilitaattori. Työyhteisön kehittäjä, jonka palveluihin kuuluvat valmennukset organisaatioiden muutoksissa, esimiesten ja johdon työnohjaus sekä työnohjaus psykoterapeuteille ja muille terveydenhoitoalan ammattihenkilöille.

Anna-Leena Kurki alusti aiheesta resilienssi – sujuvaa ja joustavaa toimintaa yllättävissäkin tilanteissa tarjoten näkökulmia työyhteisön resilienssiin ja keinoja sen edistämiseen, käytännön työvälineitä unohtamatta. Luento pohjautui Työterveyslaitoksessa 2013-2016 toteutetun Organisaation resilienssin edistäminen (ResCas) -tutkimushankkeen tuloksiin. Anna-Leena Kurki, KM on Työterveyslaitoksen tutkija ja kehittäjä, joka on innostunut oppimisesta digitalisoituvassa työssä. Anna-Leenan tutkimushankkeet liittyvät mm. turvallisuuden johtamisen ja organisaation resilienssin edistämiseen sekä osaamisen kehittämiseen monikulttuurisilla työpaikoilla. Anna-Leena toimii työpaikkojen kehittäjä-kumppanina tukien työyhteisöjen yhteistä kehittämistä: löytämään työn sujuvuutta ja mielekkyyttä tukevia ratkaisuja muuttuvassa työssä. Hän on mukana Työterveyslaitoksen tutkimushankkeessa ”Organisaation resilienssin edistäminen” (ResCas).