Yhdistyksen historia

 

YHDISTYKSEN PERUSTAMISEN TAUSTA-AJATUKSET

Työ- ja organisaatiopsykologien määrä on viimeisen viidentoista vuoden aikana kasvanut merkittävästi Suomessa ja tämä kasvu näyttäisi yhä jatkuvan. Työ- ja organisaatiopsykologiasta on muodostunut yksi tärkeimmistä psykologian osa-alueista terveydenhuollon psykologian ja kasvatus- ja kehityspsykologian rinnalla. Alalla toimivien keskuudessa on ilmaistu vahva toive saada käyttöönsä foorumi ammatillisen yhteisöllisyyden toteuttamiseksi ja kuulua oman alansa henkilöistä muodostuvaan ammatilliseen yhteisöön.

Tarvetta on edelleen rakentaa ja vahvistaa työ- ja organisaatiopsykologian alueella toimivien ammatillista identiteettiä, nostaa alan profiilia työelämässä ja luoda to-psykologiasta vahva brandi. Tarvetta on myös luoda foorumi asiantuntemuksen, ammattitiedon ja ammatillisten käytäntöjen jakamiseksi - toisaalta ammatillis-sosiaalisen tuen saamiseen muilta kollegoilta omalle työlleen, sekä mahdollistaa tällä alalla toimivien verkostoituminen.

Tarvetta on kerätä työ- ja organisaatiopsykologian alueella toimivien hajallaan oleva edunvalvonta yhteen ja ylipäänsä rakentaa alalla toimiville vaikuttamiskanava omien etujen ajamiseksi.

Tarvetta on alan ”substanssiorganisaation” luomiseksi eli tarve toimia alalla toimivien ammatillisen osaamisen kehittäjänä ja tässä tarkoituksessa toimia uusimman tutkimustiedon, menetelmien ja käytänteiden välittäjänä sekä ylipäänsä tukea alan tutkimustoimintaa uuden tiedon luomiseksi.

Lisäksi tarvitaan tiedotuksellisia palveluja ja ratkaisuja alan tietouden edistämiseksi, alan koulutuksen organisointia, standardien luojia ja arvioijia ja alan koulutuksen kehittämistä yliopistoissa ja muuallakin.

Puheenjohtajina ovat aiemmin toimineet Juhani Konu, Lilli Sundvik, Virpi Ruohomäki, Antti Aro ja Kristiina Fromhotz-Mäki.