Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut 3-10 yhdistyksen jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen jäsenistä korkeintaan kaksi saa olla opiskelija- tai kannatusjäseniä. Hallitus voi asettaa keskuudestaan avukseen työvaliokunnan. Tarpeen mukaan hallitus voi asettaa myös muita valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään 2 hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. (Yhdistyksen sääntöjen 12 §)

Top ry:n hallitus 2019

Juhani Konu: puheenjohtaja, talousvastaava, sidosryhmävastaava, Juhanilla on 25 vuoden rekrytointikokemus ja hän toimii Intersearch Oy:n toimitusjohtajana. 

Annukka Tervo: viestintävastaava, Annukka toimii tiimivetäjänä, menetelmäkehittäjänä ja johtamisen kehittäjänä Mercuri Urvalilla.

Jaakko Sahimaa: varapuheenjohtaja, tapahtumavastaava, Jaakko toimii organisaatiopsykologina HRM Partnersilla ja työterveyspsykologina Terveystalossa.

Henri Halinen: tapahtumavastaava, talousvastaava, Henri toimii psykologikonsulttina Cut-e:lla.

Antti Lahtinen: jäsenvastaava, sidosryhmävastaava,  Antti toimii HRS Advisorsilla liikkeenjohdonkonsulttina.