Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut 3-10 yhdistyksen jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen jäsenistä korkeintaan kaksi saa olla opiskelija- tai kannatusjäseniä. Hallitus voi asettaa keskuudestaan avukseen työvaliokunnan. Tarpeen mukaan hallitus voi asettaa myös muita valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään 2 hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. (Yhdistyksen sääntöjen 12 §)

Hallituksemme vuonna 2021:

Annukka Tervo: hallituksen puheenjohtaja, Annukka toimii konsulttina ja johtavana psykologina Mercuri Urvalilla

Jaakko Sahimaa: varapuheenjohtaja, tapahtumavastaava, Jaakko toimii yrittäjänä työpsykologian alalla sekä työterveyspsykologina Terveystalossa.

Henri Halinen: talousvastaava, Henri Halinen on kouluttanut rekrytointitestijärjestelmien käyttöä yrityksille cut-e:n palveluksessa. Nykyään hän tekee henkilöarviointeja yrittäjänä ja toimii konsulttina Intersearchilla

Antti Lahtinen: jäsenvastaava,  Antti toimii HRS Advisorsilla liikkeenjohdon konsulttina.

Juhani Konu: hallituksen jäsen, Juhanilla on 25 vuoden rekrytointikokemus ja hän toimii Intersearch Oy:n toimitusjohtajana. 

Markus Katiska: hallituksen jäsen, Markus työskentelee työterveyspsykologina Terveystalolla. Aiempaa taustaa hänellä on mm. Psyconilla konsulttina.

Merit Morikawa: hallituksen opiskelijaedustajajäsen. Psykologian opiskelija Helsingistä. Tavoitteena on tiivistää TOP ry:n ja psykologian opiskelijoiden välistä yhteistyötä.