Jäsenet

Varsinainen jäsen

TOP ry:n varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä psykologitutkinnon suorittanut henkilö, joka pääasiallisesti työskentelee työ- ja organisaatiopsykologian alaan liittyvissä tehtävissä. Työ voi liittyä työn, organisaatioiden tai henkilöstön kehittämiseen, konsultointiin, koulutukseen, tutkimukseen, ammattien psykologiaan, työterveyshuoltoon, ammatilliseen kuntoutukseen tai henkilöstöhallintoon.

Opiskelijajäseneksi voi liittyä psykologian koulutusohjelmaa opiskeleva, joka on ilmaissut kiinnostuksensa erikoistua työ- ja organisaatiopsykologiaan.

Jos työskentelet työ- ja organisaatiopsykologian alalla, voit tiedustella mahdollisuuttasi liittyä liitännäisjseneksi vaikka et ole koulutukseltasi psykologi. Liitännäisjäseniksi voidaan harkita psykologian lähialojen (esim. sosiaalipsykologian) akateemisen tutkinnon suorittaneita.

Jäsenmaksu on 20 euroa/vuosi. Uudelle jäsenelle toimitetaan jäsenmaksuohjeet ja lasku.

Kannatusjäsen

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen varsinaiset, kannatus-, liitännäis- ja opiskelijajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Vain varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Pyydämme kannatusjäseneksi haluavia ottamaan yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta.