To-psykologian opetustarjontaa kartoitettu

10.11.2016

Syksyllä 2015 järjestettiin valtakunnallinen kysely TO-opetuksen määrästä psykologian maisteritason opetuksessa. Vastausten mukaan oppilaitoskohtaisia eroja on paljon mutta pääsääntöisesti opetusta on melko niukasti ja sen määrä jatkossa yhä vähenee. Esimerkiksi Helsingin yliopistosta on tänä vuonna lopetettu kaikki kolme ammattikäytäntökurssia, jotka liittyvät työ- ja organisaatiopsykologiaan. Pääkaupunkiseudulla on tosin mahdollisuus täydentää opintojaan Aalto-yliopistossa JOO joustavan opinto-oikeuden kautta, mutta se vaatii omaa aktiivisuutta ja tietoa tästä mahdollisuudesta.
Huhtikuussa 2016 käytiin psykologiliiton johdolla kyselyn tuloksia läpi tapahtumassa, jossa olivat mukana liiton työ- ja organisaatiopsykologian ammatillinen työryhmä, TOP ry, SPOL ja liiton työterveyspsykologien ammatillisen työryhmä. Asia ei heti edennyt, mutta aiheeseen palattiin uudestaan lokakuussa 2016. Paikalla oli liiton toimiston edustajia, liiton työ- ja organisaatiopsykologian ammatillinen työryhmä ja TOP ry. Asia nähtiin yhä tärkeänä ja edistämisen arvoisena. Jatkotoimenpiteitä tarvitaan ja suunnitellaan. Oppilasjärjestöihin on jo oltu yhteydessä tästä JOO mahdollisuudesta.