TOP ry Psykologimessuilla 9-10.11

14.11.2017

Psykologimessut järjestettiin 9-10.11 Paasitornissa. Messut järjestetään joka toinen vuosi, ne kokoavat psykologit yhteen ajankohtaisten ammatillisten teemojen ääreen. Tänä vuonna mukana oli 400 psykologia. TOP ry oli yksi Psykologimessujen pääjärjestäjiä.

Ammatilliset sisällöt oli messuilla jaettu kolmeen teemaryhmään, TOP ry oli mukana HR ja työterveys teemaryhmässä. TOP ry:n asiantuntijapuhujina olivat Kimmo Feldt ja Jarkko Rantanen. Kimmo Feldtin teemana oli Derailment. Henkilöarvioinnissa on viime vuosina pyritty menestystekijöiden lisäksi kartoittamaan myös epäonnistumistekijöitä. Dysfunktionaalisten piirteiden arviointi onkin ensiarvoisen tärkeää. Piirteet nousevat esiin erityisesti kun tunteiden intensiteetti on korkea. Jarkko Rantanen käsitteli puheenvuorossaan tunteiden johtamista työelämässä.